“L’abstracció del temps” Galería Joan Oliver “Maneu”, Palma de Mallorca. 2010

Click en la imagen para visualizar el PDF