«L’abstracció del temps» Galería Joan Oliver «Maneu», Palma de Mallorca. 2010

Click en la imagen para visualizar el PDF