“Porta Oberta a l’invisible” Instituto Cervantes, París. 2016

Click en la imagen para visualizar el PDF