«Porta Oberta a l’invisible» Instituto Cervantes, París. 2016

Click en la imagen para visualizar el PDF